• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Taller d’espai lingüístic personal (TELP)
Imprimeix
  • Presentació
  • A qui s'adreça?
  • Per què ho fem?
  • Com ho fem?

Presentació

telpEntre els catalanoparlants existeix el vell hàbit de passar-se a parlar en espanyol davant d’un interlocutor no-catalanoparlant (o en francès en el cas de la Catalunya Nord). Aquest costum (tècnicament conegut com a submissió lingüística), es manifesta amb independència del nivell de consciència lingüística, i és un llast clau per a assolir la normalitat de l’ús social del català al nostre país.

Quan els catalanoparlants vivim situacions d’interacció entre català i espanyol, molt sovint experimentem un cert malestar (tant si ens hem mantingut en català com si ens hem passat a l’espanyol). L’arrel de tot plegat cal buscar-la en qüestions històriques, polítiques, socials, personals... Però per a resoldre-ho a nivell individual cal treballar, també, des de la base de la Psicologia. És per això que la Tallers per la Llengua posa a l’abast el TELP, un taller per a aprendre a canviar aquests hàbits lingüístics.

El TELP és un curs de formació en què, a través d’eines procedents de la Psicologia, adquirirem una sèrie de recursos que ens ajudaran a afrontar les situacions d’interacció lingüística. El TELP està adreçat a totes aquelles persones que vulguin aprendre a afrontar eficaçment situacions lingüístiques que ara com ara resulten incòmodes. Posteriorment, elles mateixes podran actuar com a models de conducta per a altres persones sobre les quals tenen influència. Això inclou líders polítics i socials, mestres, monitors, caps d’empreses, pares i mares...

El TELP no és una iniciativa directament orientada a incrementar el grau de consciència lingüística. Ans està pensat per a persones que, bo i tenint consciència lingüística, pateixen els inconvenients de parlar una llengua minorada, cosa que perjudica sensiblement el seu benestar social i individual. Aquest taller es fa mitjançant tècniques i mètodes procedents de la teràpia de conducta, de la psicologia de l’esport, del teatre i de l’entrenament en assertivitat, amb què aprendrem recursos per a sentir-nos més còmodes parlant català, amb el consegüent augment del benestar individual i de la presència social de la llengua. Com més còmodes ens sentirem parlant català, més probable serà que algú ens vulgui imitar.

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

Pel que fa a la metodologia que utilitzem, es tracta d’un taller teorico-pràctic, de caràcter interactiu i amb una orientació clarament aplicada. Amb el component teòric pretenem aportar els coneixements mínims imprescindibles per a entendre com es produeix, a nivell individual, el procés de selecció d’una llengua, en una situació concreta. Aquests coneixements faciliten la comprensió de la conducta de submissió. Aquesta problemàtica s’aborda analitzant l’entorn legal, social i polític, però sobretot analitzant, des de l’òptica de la Psicologia, les respostes individuals als conflictes lingüístics.

La part pràctica, estretament connectada amb la precedent, està dissenyada per tal que els participants puguin experimentar que les situacions de conflicte lingüístic poden abordar-se de maneres diferents, en funció de relació entre els interlocutors, les conseqüències previsibles de la interacció, o el grau d’implicació emocional que ens provoca. Mitjançant tècniques exercicis i jocs diversos, es reprodueixen situacions reals amb l’objectiu d’aprendre a analitzar les nostres actituds habituals i modificar (si cal) la conducta, per tal de sentir-nos més còmodes mantenint la llengua.

Tot i que la duració habitual del TELP és de 10 hores, aquest taller pot adaptar-se a les diferents necessitats dels col·lectius que el demanen, d’aquesta manera, se n’han fet edicions entre 5 i 20 hores.

A qui s'adreça?

El TELP s’adreça a totes aquelles persones que vulguin aprendre a afrontar eficaçment situacions lingüístiques que ara per ara resulten incòmodes. Persones catalanoparlants amb consciència lingüística que posteriorment actuïn com a models de conducta per a unes altres, a distints nivells. Això inclou des de líders polítics i socials, fins a caps d’empresa, mestres, pares i mares...

La manca de models adequats de fidelitat lingüística és un greu inconvenient per a que nous parlants adoptin el català com a llengua vehicular. Així doncs, és imprescindible que els líders socials aprenguin recursos per a mantenir la fidelitat lingüística (i, a l’hora, el seu benestar), i puguin així actuar com a models útils per a les persones sobre les quals exerceixen la seva influència.

Per què ho fem?

La nostra intenció és contribuir a l’adopció del català com a llengua vehicular a la nostra terra. Mitjançant tècniques i mètodes provinents de la Psicologia pretenem desenvolupar en els catalanoparlant una sèrie de recursos individuals que els permeti afrontar amb comoditat situacions de conflicte lingüístic. El TELP posa a l’abast eines que et permetran “sortir lingüísticament il·lès” de situacions conflictives i s’aprendrà a minimitzar les conseqüències desagradables que provoca afrontar aquestes situacions.

A més a més, el TELP té per objecte formar a cada assistent perquè posteriorment pugui exercir de model de conducta i sigui un referent en el seu entorn social o laboral.

Com ho fem?

El TELP es desenvolupa en sessions interactives amb grups reduïts, i s’estructura de la següent manera:

Una part teòrica, on es pretén aportar els coneixements mínims imprescindibles per a entendre com es produeix, a nivell individual, el procés de selecció d’una llengua, en una situació concreta. Aquests coneixements faciliten la comprensió de la conducta de submissió. Aquesta problemàtica s’aborda analitzant l’entorn legal, social i polític, però sobretot analitzant a través de l’òptica de la Psicologia les respostes individuals als conflictes lingüístics.

Una part pràctica, estretament connectada amb la precedent, pretén mostrar que les situacions de conflicte lingüístic poden abordar-se de maneres diferents en funció de relació entre els interlocutors, les conseqüències previsibles de la interacció, o el grau d’implicació emocional que ens provoca. És la part pràctica del TELP en la què mitjançant tècniques de la psicologia de l’esport, del teatre i de l’entrenament en l’assertivitat es realitzen exercicis i jocs diversos que ens ajuden a reproduir situacions reals, analitzar la nostra actitud davant d’aquestes i modificar (si cal) la conducta.